Skip to main content

Marc-Riboud-Chine-ancienne-020

Banks of the Yang-tseu-kiang, 1957